Värmesystemet i huset

October 04, 2016 in #Aktuellt | |

Värmesystemet i huset är ett "trögt" system dvs. det tar ett par dagar innan gjorda förändringar träder i kraft. Hastiga förändringar resulterar i stora energikostnader. 

KTC, företaget som sköter vår energioptimering övervakar systemet kontinuerligt för att det ska ge den effekt som vi efterfrågar, till minsta möjliga energiförbrukning.

Vid kontrollmätning av temperaturen i lägenheterna ska det vara 21 °C 1 meter ut i rummet och 1 meter upp i rummet sett från fönstret. Oftast upplever man det kallare än vad det är i verkligheten.

Om du upplever det kyligt i din lägenhet, trots att vädringsluckor under fönstren är minimalt öppna. Kontrollmät då gärna själv temperaturen enligt ovan nämnd metod vid ett par tillfällen. Om temperaturen inte är 21 °C eller mer, kontakta styrelsen som då kontaktar KTC för ytterligare kontrollmätningar och ev. vidare åtgärd.

(Givetvis bör man inte ha vädrat/haft öppna fönster någon timme innan man mäter temperaturen)

October 04, 2016 in #Aktuellt | |