Värmesystem

October 04, 2016 in #Boende #Fastigheten | |

Värmesystemet i fastigheten är ett vattenburet system som är begränsat till att avge en maxtemperatur på 21 °C i rummen. För att uppnå detta ska termostatvredet på elementet stå på MAX, dvs. lite förbi 3.an. Vill man ha svalare, så justerar man försiktigt nedåt med några dagars mellanrum till önskad temperatur är uppnådd. Ett värmesystem är ett trögt system, vilket innebär att det tar tid innan sänkningar eller ökningar av temperaturen slår igenom.

När temperaturen är 21 °C vid vredet på elementet stoppas flödet av varmvatten genom radiatorn. Tänk därför på att inte stänga in termostatvredet med möbler, tunga gardiner etc. En radiator i detta värmesystem är inte alltid varm. Dock ska radiatorn vara varmare upptill än nedtill.

Vid kontrollmätning av temperaturen mäter man luftens temperatur en meter in i rummet och en meter upp i luften. Där ska temperaturen vara 21 °C. Den upplevda temperaturen och den faktiska temperaturen kan många gånger skilja sig åt.

October 04, 2016 in #Boende #Fastigheten | |