Föreningen har en gemensam grovtvättstuga placerad bredvid port 19.

Tvättstugan kan bokas dagligen mellan klockan 07.00 – 22.00. Klockan 22.00 släcks tvättstugan automatiskt ner.

Bokning görs i tvättstugan på bokningstavlan med tvättkolven som tillhör bostaden. Efter avslutat tvättpass, flytta din tvättkolv till raden ”parkering” på bokningstavlan alt. ta bort den helt från tavlan. Då kan tvättstugan användas mer effektivt. Torkskåp och tumlare får användas max 30 minuter in på nästa tvättpass.

30 minuter efter påbörjat pass kan någon annan överta tvättiden om den som bokat inte börjat tvätta.

Städa tvättstugan efter dig! Rengör torktumlarens filter från ludd, rengör luddlådan bakom tvättmaskinerna från tvättslam och dylikt. Torka av maskiner, doseringsfack och bänkar från smuts. Torka ur torkskåpet från damm och ludd. Rengör golvet vid behov.

Pälsdjur får inte förekomma i tvättstugan på grund av allergier.

I tvättstugan finns två tvättmaskiner, en modell mindre och en modell större, torktumlare, torkskåp och mangel. All utrustning är väldigt dyrbar och det tynger föreningens ekonomi om de behöver repareras eller bytas ut i onödan. Därför är det viktigt att alla som nyttjar tvättstugan är aktsamma med maskinerna och övrig utrustning. Överfyll inte maskinerna med tvätt!

Läs bruksanvisningen noga!

Om någon utrustning är trasig, felanmäl det omgående till styrelsen. Sätt även upp en lapp på den trasiga utrustningen som talar om att felanmälan är gjord.

Lämna tvättstugan såsom Du själv vill finna den då du ska tvätta nästa gång!

Beställning av tvättkolvar/bokningslås

Den som saknar tvättkolv/bokningslås till bostadsrättsföreningens tvättstuga beställer själv sådan utrustning och står för kostnaden. Tvättkolvar/bokningslås är den enskilde lägenhetsinnehavarens utrustning som till exempel nycklar till lägenhetsdörr och lås till postfack. När ny lägenhetsinnehavare tillträder en lägenhet skall den som frånträder lägenheten överlämna alla nycklar inklusive tvättkolv med nycklar. Saknas någon nyckel eller liknande är det en angelägenhet mellan den som överlämnar lägenheten och den som tillträder lägenheten.

Beställning av tvättkolv/bokningslås kan endast genomföras på Ädelharts AB:s hemsida http://www.adelharts.se. Klicka på Beställ lås. Fyll i beställningsformuläret enligt följande:

  • Markera för kolv Typ 1
  • Vid färgval gäller svart
  • Vid rutan för Märkning ska lägenhetsnummer anges. Det är det lägenhetsnummer som ligger inom spannet 1-110. OBS! Inte det fyrsiffriga numret.
  • Fyll i alla personliga uppgifter med namn adress m.m.
  • Följ sedan de anvisningar som gäller för betalning (269 kronor). När Ädelarts AB fått in betalningen skickas tvättkolv/bokningslås.
October 04, 2016 in #Boende #Fastigheten | |