Kameraövervakning

January 01, 2021 | |

Brf Snöplogen har kameraövervakning i våra fastigheter. Dessa är installerade med fokus på våra in- och utpassager. Syftet med detta är för att öka tryggheten för de boende i Brf Snöplogen, samt förhindra och utreda brott.

Lagringstiden är max 7 dagar, sedan raderas informationen automatiskt. Material lämnas ut till polisen vid brott.

Kontakta styrelsen för frågor styrelsen@snoplogen.se

January 01, 2021 | |