Rensning i cykelrummen

May 15, 2017 in #Aktuellt | |

Det har gått några år sedan vi senast gjorde en rensning i cykelrummen. I början av juni kommer vi be fastighetsskötaren att rensa cykelrummen. Cyklar som inte är märkta med namn, lägenhetsnummer och år (2017) kommer att tas om hand och förvaras på en lämplig plats. Pulkor, trasiga cyklar och andra föremål får inte förvaras i cykelrummen och kommer att tas om hand, liksom barnvagnar som inte står på för ändamålet anvisad plats.

För att din cykel inte ska flyttas, så måste du innan juni markera den med ditt namn, lägenhetsnummer och år (2017).

rensning i cykelrummen

May 15, 2017 in #Aktuellt | |