Renovering och ombyggnad

July 10, 2020 in #Boende #Fastigheten | |

Vid renovering och ombyggnad ska föreningens Ordningsregler vid ombyggnation följas.

Vid renovering eller ombyggnad i lägenhet avseende arbeten som berör: badrum, kök, vatten och avlopp, rivande av väggar, el, tele, tv och bredband, värme och ventilation, samt inglasning av balkong/uteplats ska ett Ombyggnadsavtal fyllas i och lämnas i styrelsens brevlåda i port 13 alternativt skickas till styrelsen innan påbörjat arbete.

Vid inglasning har vi följande krav på konstruktionen. Detta ska vara tydligt i dokumentationen ni skickar in till oss:
1) 2 st aluminiumbalkar med dimension 70 x 70 mot fasad på vardera sida.
2) Längsgående aluminiumbalk mot räckets övre del dimension 50 x 30.
3) Allt lackas i specialkulör (inga standardkulörer).

Man behöver själv ansöka om bygglov vid inglasning av balkong.

July 10, 2020 in #Boende #Fastigheten | |