Renovering och ombyggnad

October 04, 2016 in #Boende #Fastigheten | |

Vid renovering eller ombyggnad ska ett ombyggnadsavtal fyllas i och lämnas i styrelsens brevlåda i port 13 alternativt skickas till styrelsen.

Vid renovering och ombyggnad ska även föreningens ordningsregler vid ombyggnation följas.

October 04, 2016 in #Boende #Fastigheten | |