Parkering

October 04, 2016 in #Boende #Köpare | |

Under huset finns ett bilgarage och runt om i kvarteret finns ett antal parkeringsplatser som disponeras av samfälligheten dvs. delas gemensamt för hela Kvarteret Muffen. Det är företaget DKR AB som sköter köhanteringen och anvisning av parkeringsplatser både i garaget och utomhus.

Är du intresserad av att hyra parkeringsplats? Lämna då in en intresseanmälan till: DKR AB
http://www.dkfast.se eller ring 08-562 76 120.

Ibland är det kö för att erhålla en plats.

Inom Kvarteret Muffen finns det inte några gratis/gästparkeringar. Parkeringsvakter patrullerar området dagligen. På andra sidan av Doktor Widerströms gata finns ett fåtal tidsbegränsade gratisparkeringar.

Det är förbjudet att parkera i rondellen utanför port 19 samt på vägen längs med husen då väg för utryckningsfordon blockeras!

October 04, 2016 in #Boende #Köpare | |