Ordningsreglerna​ ​är​ ​ett​ ​komplement​ ​till​ ​föreningens​ ​stadgar.​ ​Styrelsen​ ​beslutar​ ​om och​ ​antar​ ​ordningsregler​ ​som​ ​gäller​ ​grundläggande​ ​respekt​ ​och​ ​hänsyn​ ​grannar emellan.​ ​Reglerna​ ​ska​ ​följas​ ​av​ ​bostadsrättshavaren,​ ​dennes​ ​hushåll​ ​samt​ ​gäster och​ ​besökande.​ ​Överträdelse​ ​kan​ ​medföra​ ​förverkande​ ​av​ ​nyttjanderätt​ ​av​ ​lägenhet som​ ​innehas​ ​med​ ​bostadsrätt.

 1. Medlem​ ​är​ ​skyldig​ ​att​ ​känna​ ​till​ ​innehållet​ ​i​ ​föreningens​ ​stadgar.
 2. För​ ​allas​ ​trivsel​ ​skall​ ​fastigheten​ ​präglas​ ​av​ ​lugn​ ​och​ ​ro​ ​kl.​ ​22.00​ ​–​ ​07.00 vardagar​ ​och​ ​kl.​ ​22.00​ ​–​ ​09.00​ ​helger.​ ​Det​ ​betyder​ ​att​ ​TV,​ ​radio​ ​och​ ​stereo används​ ​så​ ​att​ ​dessa​ ​inte​ ​stör​ ​andra.​ ​Tänk​ ​också​ ​på​ ​att​ ​tvättmaskiner, torktumlare​ ​och​ ​diskmaskiner​ ​kan​ ​låta​ ​mycket,​ ​samt​ ​att​ ​därför​ ​inte​ ​köra​ ​dessa under​ ​tider​ ​där​ ​de​ ​kan​ ​uppfattas​ ​som​ ​störande.
 3. Bostadsrättshavaren​ ​skall​ ​vara​ ​aktsam​ ​om​ ​och​ ​väl​ ​vårda​ ​såväl​ ​egen​ ​lägenhet som​ ​föreningens​ ​egendom​ ​i​ ​gemensamma​ ​utrymmen.​ ​Detta​ ​innefattar​ ​också att​ ​inte​ ​släppa​ ​in​ ​obehöriga​ ​i​ ​föreningens​ ​lokaler​ ​samt​ ​att​ ​inte​ ​lämna​ ​dörrar öppna​ ​och/eller​ ​olåsta.
 4. Om​ ​det​ ​i​ ​lägenheten​ ​uppstår​ ​sådan​ ​skada​ ​att​ ​dess​ ​avhjälpande​ ​ej​ ​kan uppskjutas​ ​skall​ ​jourfirma​ ​och​ ​styrelse​ ​omedelbart​ ​underrättas​ ​härom.​ ​För​ ​att undvika​ ​t.ex.​ ​vattenskador​ ​bör​ ​medlemmen​ ​vara​ ​uppmärksam​ ​på​ ​tätskikt samt​ ​snabbt​ ​åtgärda​ ​bl.a.​ ​droppande​ ​kranar.
 5. I​ ​lägenheten​ ​får​ ​inte​ ​utföras​ ​sådant​ ​arbete​ ​som​ ​kan​ ​störa​ ​övriga bostadsrättshavare​ ​eller​ ​bedrivas​ ​yrkes-​ ​eller​ ​affärsverksamhet​ ​utan styrelsens​ ​medgivande.
 6. Hushållsavfall skall vara inslagna i påsar och läggas i för dem avsedda kärl. Föreningen har avtal om källsortering och soporna skall sorteras enligt anvisningar. Var också noga med att avlägsna lock och lägga dessa i korrekta återvinningskärl.
 7. Övrigt avfall/sopor skall lämnas på närmaste återvinningscentral. Inga ospecificerade sopor får ställas i soprummet. Medlem kan faktureras för extra kostnader.
 8. Cyklar,​ ​barnvagnar​ ​etc.​ ​skall​ ​ställas​ ​i​ ​avsedda​ ​utrymmen​ ​eller​ ​i​ ​lägenheten.
 9. Gemensamma​ ​utrymmen​ ​såsom​ ​trapphus,​ ​tvättstuga,​ ​garage​ ​m.m.​ ​skall​ ​ur brand​ ​och​ ​säkerhetssynpunkt​ ​samt​ ​för​ ​utryckningspersonal​ ​hålls​ ​fria. I​ ​gemensamma​ ​utrymmen​ ​gäller​ ​rökförbud.​ ​Cigarettfimpar,​ ​snusdosor,​ ​skräp och​ ​dyl.​ ​får​ ​inte​ ​kastas​ ​i​ ​gemensamma​ ​utrymmen​ ​eller​ ​på​ ​gården.
 10. Den​ ​som​ ​har​ ​husdjur​ ​skall​ ​se​ ​till​ ​att​ ​de​ ​ej​ ​för​ ​oljud,​ ​förorenar​ ​eller​ ​skadar föreningens​ ​eller​ ​annan​ ​enskild​ ​medlems​ ​egendom,​ ​som​ ​exempelvis​ ​att​ ​rasta husdjur​ ​på​ ​föreningens​ ​mark​ ​och​ ​i​ ​gemensamma​ ​utrymmen.​ ​Husdjur​ ​skall också​ ​vara​ ​kopplade​ ​på​ ​föreningens​ ​mark​ ​och​ ​i​ ​gemensamma​ ​utrymmen.
 11. Varje​ ​bostadsrättshavare​ ​som​ ​har​ ​lägenhet​ ​med​ ​uteplats​ ​svarar​ ​för​ ​skötsel​ ​av densamma.​ ​Mattor​ ​får​ ​ej​ ​piskas​ ​eller​ ​skakas​ ​från​ ​balkong.​ ​Blomlådor​ ​skall hängas​ ​på​ ​insidan​ ​av​ ​balkongräcke​ ​och​ ​vattnas​ ​måttligt,​ ​så​ ​att​ ​vatten​ ​inte rinner​ ​ner​ ​på​ ​balkong​ ​nedanför.
 12. Endast​ ​elgrill​ ​är​ ​tillåten​ ​på​ ​balkong.​ ​I​ ​vissa​ ​fall​ ​kan​ ​även​ ​gasolgrill​ ​på​ ​uteplats tillåtas.​ ​För​ ​att​ ​använda​ ​gasolgrill​ ​fordras​ ​styrelsens​ ​tillstånd.​ ​Anvisningar som​ ​utfärdats​ ​av​ ​styrelsen,​ ​som​ ​krav​ ​på​ ​brandsläckare​ ​och​ ​läckagekontroll, måste​ ​följas.​ ​Använd​ ​gärna​ ​grillplatsen​ ​på​ ​gården.
 13. Skyltning​ ​genom​ ​anslag​ ​på​ ​husets​ ​ytterväggar​ ​får​ ​inte​ ​verkställas​ ​utan styrelsens​ ​särskilda​ ​tillstånd.​ ​För​ ​att​ ​sätta​ ​upp​ ​markiser​ ​eller​ ​glasa​ ​in​ ​balkong fordras​ ​särskilt​ ​tillstånd.
 14. Egen​ ​parabol​ ​får​ ​inte​ ​sättas​ ​upp​ ​på​ ​föreningens​ ​hus​ ​eller​ ​övrig​ ​egendom såsom​ ​balkong​ ​m.m.
 15. Bostadsrättshavaren​ ​skall​ ​rätta​ ​sig​ ​efter​ ​övriga​ ​särskilda​ ​föreskrifter​ ​som utfärdats​ ​av​ ​styrelsen​ ​för​ ​gemensamhetsmark,​ ​parkeringsplatser,​ ​kabel-TV anläggning,​ ​soprum​ ​och​ ​gemensamma​ ​yttre​ ​och​ ​inre​ ​anläggning.
 16. Ansökan om andrahandsuthyrning skall tillkomma styrelsen minst två månader innan önskad start av andrahandsuthyrning. Syftet till andrahandsuthyrning skall vara utförligt motiverat och godkänns endast för en period om maximalt 12 månader åt gången.

Med​ ​stöd​ ​av​ ​kap​ ​7​ ​i​ ​bostadsrättslagen​ ​och​ ​föreningens​ ​stadgar​ ​har​ ​styrelsen utfärdat​ ​ovanstående​ ​ordningsregler.

July 10, 2020 in #Boende #Fastigheten | |