Ordningsregler

October 15, 2017 in #Boende #Fastigheten | |

Ordningsreglerna​ ​är​ ​ett​ ​komplement​ ​till​ ​föreningens​ ​stadgar.​ ​Styrelsen​ ​beslutar​ ​om och​ ​antar​ ​ordningsregler​ ​som​ ​gäller​ ​grundläggande​ ​respekt​ ​och​ ​hänsyn​ ​grannar emellan.​ ​Reglerna​ ​ska​ ​följas​ ​av​ ​bostadsrättshavaren,​ ​dennes​ ​hushåll​ ​samt​ ​gäster och​ ​besökande.​ ​Överträdelse​ ​kan​ ​medföra​ ​förverkande​ ​av​ ​nyttjanderätt​ ​av​ ​lägenhet som​ ​innehas​ ​med​ ​bostadsrätt.

 1. Medlem​ ​är​ ​skyldig​ ​att​ ​känna​ ​till​ ​innehållet​ ​i​ ​föreningens​ ​stadgar.
 2. För​ ​allas​ ​trivsel​ ​skall​ ​fastigheten​ ​präglas​ ​av​ ​lugn​ ​och​ ​ro​ ​kl.​ ​22.00​ ​–​ ​07.00 vardagar​ ​och​ ​kl.​ ​22.00​ ​–​ ​09.00​ ​helger.​ ​Det​ ​betyder​ ​att​ ​TV,​ ​radio​ ​och​ ​stereo används​ ​så​ ​att​ ​dessa​ ​inte​ ​stör​ ​andra.​ ​Tänk​ ​också​ ​på​ ​att​ ​tvättmaskiner, torktumlare​ ​och​ ​diskmaskiner​ ​kan​ ​låta​ ​mycket,​ ​samt​ ​att​ ​därför​ ​inte​ ​köra​ ​dessa under​ ​tider​ ​där​ ​de​ ​kan​ ​uppfattas​ ​som​ ​störande.
 3. Bostadsrättshavaren​ ​skall​ ​vara​ ​aktsam​ ​om​ ​och​ ​väl​ ​vårda​ ​såväl​ ​egen​ ​lägenhet som​ ​föreningens​ ​egendom​ ​i​ ​gemensamma​ ​utrymmen.​ ​Detta​ ​innefattar​ ​också att​ ​inte​ ​släppa​ ​in​ ​obehöriga​ ​i​ ​föreningens​ ​lokaler​ ​samt​ ​att​ ​inte​ ​lämna​ ​dörrar öppna​ ​och/eller​ ​olåsta.
 4. Om​ ​det​ ​i​ ​lägenheten​ ​uppstår​ ​sådan​ ​skada​ ​att​ ​dess​ ​avhjälpande​ ​ej​ ​kan uppskjutas​ ​skall​ ​jourfirma​ ​och​ ​styrelse​ ​omedelbart​ ​underrättas​ ​härom.​ ​För​ ​att undvika​ ​t.ex.​ ​vattenskador​ ​bör​ ​medlemmen​ ​vara​ ​uppmärksam​ ​på​ ​tätskikt samt​ ​snabbt​ ​åtgärda​ ​bl.a.​ ​droppande​ ​kranar.
 5. I​ ​lägenheten​ ​får​ ​inte​ ​utföras​ ​sådant​ ​arbete​ ​som​ ​kan​ ​störa​ ​övriga bostadsrättshavare​ ​eller​ ​bedrivas​ ​yrkes-​ ​eller​ ​affärsverksamhet​ ​utan styrelsens​ ​medgivande.
 6. Hushållsavfall​ ​skall​ ​vara​ ​inslagna​ ​i​ ​påsar​ ​och​ ​läggas​ ​i​ ​för​ ​dem​ ​avsedda​ ​kärl. Föreningen​ ​har​ ​avtal​ ​om​ ​källsortering​ ​och​ ​soporna​ ​skall​ ​sorteras​ ​enligt anvisningar.​ ​Var​ ​också​ ​noga​ ​med​ ​att​ ​avlägsna​ ​lock​ ​på​ ​t.ex.​ ​och​ ​lägga​ ​dessa​ ​i korrekta​ ​återvinningskärl.​ ​De​ ​sopor​ ​som​ ​inte​ ​finns​ ​specificerade​ ​vid återvinningskärlen​ ​skall​ ​lämnas​ ​på​ ​närmaste​ ​återvinningscentral.​ ​Inga ospecificerade​ ​sopor​ ​får​ ​ställas​ ​i​ ​soprummet.
 7. Cyklar,​ ​barnvagnar​ ​etc.​ ​skall​ ​ställas​ ​i​ ​avsedda​ ​utrymmen​ ​eller​ ​i​ ​lägenheten.
 8. Gemensamma​ ​utrymmen​ ​såsom​ ​trapphus,​ ​tvättstuga,​ ​garage​ ​m.m.​ ​skall​ ​ur brand​ ​och​ ​säkerhetssynpunkt​ ​samt​ ​för​ ​utryckningspersonal​ ​hålls​ ​fria. I​ ​gemensamma​ ​utrymmen​ ​gäller​ ​rökförbud.​ ​Cigarettfimpar,​ ​snusdosor,​ ​skräp och​ ​dyl.​ ​får​ ​inte​ ​kastas​ ​i​ ​gemensamma​ ​utrymmen​ ​eller​ ​på​ ​gården.
 9. Den​ ​som​ ​har​ ​husdjur​ ​skall​ ​se​ ​till​ ​att​ ​de​ ​ej​ ​för​ ​oljud,​ ​förorenar​ ​eller​ ​skadar föreningens​ ​eller​ ​annan​ ​enskild​ ​medlems​ ​egendom,​ ​som​ ​exempelvis​ ​att​ ​rasta husdjur​ ​på​ ​föreningens​ ​mark​ ​och​ ​i​ ​gemensamma​ ​utrymmen.​ ​Husdjur​ ​skall också​ ​vara​ ​kopplade​ ​på​ ​föreningens​ ​mark​ ​och​ ​i​ ​gemensamma​ ​utrymmen.
 10. Varje​ ​bostadsrättshavare​ ​som​ ​har​ ​lägenhet​ ​med​ ​uteplats​ ​svarar​ ​för​ ​skötsel​ ​av densamma.​ ​Mattor​ ​får​ ​ej​ ​piskas​ ​eller​ ​skakas​ ​från​ ​balkong.​ ​Blomlådor​ ​skall hängas​ ​på​ ​insidan​ ​av​ ​balkongräcke​ ​och​ ​vattnas​ ​måttligt,​ ​så​ ​att​ ​vatten​ ​inte rinner​ ​ner​ ​på​ ​balkong​ ​nedanför.
 11. Endast​ ​elgrill​ ​är​ ​tillåten​ ​på​ ​balkong.​ ​I​ ​vissa​ ​fall​ ​kan​ ​även​ ​gasolgrill​ ​på​ ​uteplats tillåtas.​ ​För​ ​att​ ​använda​ ​gasolgrill​ ​fordras​ ​styrelsens​ ​tillstånd.​ ​Anvisningar som​ ​utfärdats​ ​av​ ​styrelsen,​ ​som​ ​krav​ ​på​ ​brandsläckare​ ​och​ ​läckagekontroll, måste​ ​följas.​ ​Använd​ ​gärna​ ​grillplatsen​ ​på​ ​gården.
 12. Skyltning​ ​genom​ ​anslag​ ​på​ ​husets​ ​ytterväggar​ ​får​ ​inte​ ​verkställas​ ​utan styrelsens​ ​särskilda​ ​tillstånd.​ ​För​ ​att​ ​sätta​ ​upp​ ​markiser​ ​eller​ ​glasa​ ​in​ ​balkong fordras​ ​särskilt​ ​tillstånd.
 13. Egen​ ​parabol​ ​får​ ​inte​ ​sättas​ ​upp​ ​på​ ​föreningens​ ​hus​ ​eller​ ​övrig​ ​egendom såsom​ ​balkong​ ​m.m.​ ​utan​ ​styrelsens​ ​godkännande.
 14. Bostadsrättshavaren​ ​skall​ ​rätta​ ​sig​ ​efter​ ​övriga​ ​särskilda​ ​föreskrifter​ ​som utfärdats​ ​av​ ​styrelsen​ ​för​ ​gemensamhetsmark,​ ​parkeringsplatser,​ ​kabel-TV- anläggning,​ ​soprum​ ​och​ ​gemensamma​ ​yttre​ ​och​ ​inre​ ​anläggning.
 15. Ansökan​ ​om​ ​andrahandsuthyrning​ ​skall​ ​tillkomma​ ​styrelsen​ ​minst​ ​en​ ​månad innan​ ​önskad​ ​start​ ​av​ ​andrahandsuthyrning.​ ​Syftet​ ​till​ ​andrahandsuthyrning skall​ ​vara​ ​utförligt​ ​motiverat​ ​och​ ​godkänns​ ​endast​ ​för​ ​en​ ​period​ ​om​ ​maximalt 12​ ​månader​ ​åt​ ​gången.

Med​ ​stöd​ ​av​ ​kap​ ​7​ ​i​ ​bostadsrättslagen​ ​och​ ​föreningens​ ​stadgar​ ​har​ ​styrelsen utfärdat​ ​ovanstående​ ​ordningsregler.

October 15, 2017 in #Boende #Fastigheten | |