Nycklar, porttelefon och nyckelbrickor

September 24, 2020 in #Boende | |

Nycklar

Varje lägenhet ska ha fyra (4) uppsättningar nycklar till lägenhetsdörren. Om du tappar bort en nyckel, inte fått alla nycklar vid köp eller vill beställa ny uppsättning nycklar så ska du höra av dig till styrelsen. Vi skickar en beställning till AB Byggbeslag Lås & Säkerhet (tidigare Bysmeden Lås AB). Därefter får ni åka till butik och köpa nyckeln. De tillverkar den på plats.

Föreningen ersätter inte saknade eller borttappade nycklar.

Porttelefon

Porttelefonen är till för besökare. Systemet fungerar dagligen mellan klockan 07.00 och 22.00.

Systemet kan kopplas till fast telefon eller mobiltelefon. Dock kan endast en person kopplas till ett nummer, d.v.s. sammanboende måste ange varsitt telefonnummer som kopplas ihop med respektive namn. Byter du telefonnummer vänligen meddela styrelsen, som då ändrar det i systemet.

Du öppnar entrédörren genom att trycka på siffran 5 i din telefon.

Nyckelbrickor

Till varje lägenhet finns det minst tre stycken nyckelbrickor som används av de boende för att öppna entrédörren. Dessa är individuellt numrerade. Om en bricka försvinner ska detta omgående meddelas till styrelsen som då kan spärra den. Därefter kan du kvittera ut en ny mot en avgift.

  • Nyckelbrickorna ska vid försäljning lämnas över till den nya ägaren.

  • Tänk på att inte ställa upp entrédörrar så obehöriga kan ta sig in i fastigheten. Om en dörr måste ställas upp ska dörröppnaren stängas av först, med vredet uppe till vänster om själva dörröppnaren. Stäng sedan dörren när du är klar och starta därefter dörröppnaren igen genom att vrida tillbaka vredet.

  • För att läggas in i porttelefonsystemet maila då till oss i Styrelsen. Vi behöver fullt namn, lägenhetsnummer och telefonnummer.

September 24, 2020 in #Boende | |