Hastighetsgränser inom området

January 06, 2022 in #Aktuellt | |

För all trafik inom området gäller en begränsning på 30 km/h.

Vi uppmanar alla att köra lugnt och försiktigt för allas trivsel och säkerhet.

Kör försiktigt

January 06, 2022 in #Aktuellt | |