Motioner till årsmöte 2016

January 09, 2017 in #Boende #Aktuellt | |

Motioner till ordinarie föreningsstämma för 2016 ska vara styrelsen tillhanda senast 2016-01-31.

Handlingar kan lämnas i styrelsens brevlåda i hus 13 alternativt skickas till styrelsen@snoplogen.se, då i PDF-format.

/ Styrelsen

January 09, 2017 in #Boende #Aktuellt | |