Mellan husen ligger föreningens miljörum. Du öppnar dörren med din blipp eller med din bostadsnyckel.

I miljörummet finns kärl för:

 • Hushållsavfall
 • Plast
 • Metall
 • Glas
 • Kartong/papp
 • Tidningar
 • Batterier
 • Glödlampor/Lysrör

Det åligger alla medlemmar att hålla snyggt och rent i miljörummet samt att på bästa möjliga sätt paketera/vika ihop sitt avfall för att så mycket som möjligt ska få plats i kärlen. Därmed kan vi undvika utgifter för extra tömningar.

Det är absolut förbjudet att lämna miljöfarligt avfall/grovsopor i miljörummet. Renhållningsbolaget debiterar föreningen extra varje gång detta sker, vilket belastar föreningens ekonomi.

Grovsopor kan var och en lämna till:

Återvinningscentral Sätra Strömsätravägen 8
127 35 Skärholmen
Sätra industriområde
08- 508 465 40
http://www.stockholm.se/avc

Öppettider:

 • Måndag – Torsdag: 10.00 – 20.00
 • Fredag – Söndag: 9.00 – 17. 00

Kretsloppsinformation

Med Din hjälp vid sorteringen bidrar Du till minskade skador i naturen och ser till att allt mer av det Du kastar kan gå in i ett kretslopp.

 • I första hand minimera avfall vid inköp.
 • I andra hand återanvända produkter genom olika retursystem.
 • I tredje hand återvinna råvara till nya produkter.
 • I fjärde hand utvinna energi på ett miljövänligt sätt.
 • I sista hand deponera på ett miljömässigt korrekt sätt.

Här följer några enkla sorteringsråd:

Hushållsavfall

Matavfall, kladdiga förpackningar, disktrasor, diskborstar, tandborstar, blöjor, utslitna skor och kläder.

Kretslopp: Behandling för energiutvinning

Tidningar

Rengjorda och torra förpackningar. Mjölk-, ägg-, juice-, fling-, pasta och pizzakartonger. Papperskassar, toa- och hushållsrullar, omslagspapper, papperstallrikar och wellpapp.

Kretslopp: Ny pappersråvara för exempelvis förpackningar, ytskikt till gipsskivor

Färgade glasförpackningar

Rengjorda och torra flaskor och burkar. Skilj noga mellan färgat och ofärgat. Undvik främmande föremål som kapsyler och lock.

Kretslopp: Råvara till nya glasförpackningar och isoleringsmaterial eller tillsatsmedel i betong

Ofärgade glasförpackningar

Rengjorda och torra flaskor och burkar. Skilj noga mellan färgat och ofärgat. Undvik främmande föremål som kapsyler och lock.

Kretslopp: Råvara till nya glasförpackningar och isoleringsmaterial eller tillsatsmedel i betong.

Hårdplast

Endast förpackningar, rena och dropptorra. Dunkar, flaskor, burkar och lock av plast. T ex crème fraiche burkar, schampo-, ketchup-, tvätt och sköljmedelsflaskor.

Mjukplast

Plastpåsar och mindre emballageplast, plastfolie, plastpåsar, plasttuber och refillpaket. Inner påsar i t ex flingpaket, chipspåsar, frigolit och frigolittråg.

Kretslopp hård- och mjukplast: Ny plastråvara för nya förpackningar, sopkärl, bullerplank, byggmaterial, blomkrukor och kabelskydd.

Metallförpackningar

Rengjorda och dropptorra förpackningar av plåt och aluminium. Konservburkar, tuber, aluminiumformar och värmeljushållare. Lock på tuber kan sitta kvar.

Kretslopp: Ny metallråvara

Glödlampor och lysrör

Vi har även lådor för energilampor, glödlampor och lysrör för återvinning

Återvinning av batterier   De batterier som samlas in

 1. sorteras efter kemiskt innehåll och
 2. skickas till återvinning.
 3. Materialen separeras och återvinns så långt det är möjligt. Även metallhöljet runt batterierna återvinns. Hur stor del av batteriet som kan återvinnas beror på vilken typ av batteri det är. Nickelmetallhybridbatterier kan materialåtervinnas upp till 98%.
 4. Det som inte kan materialåtervinnas energiåtervinns.
 5. För de flesta batterityper läggs mindre än 6 procent på deponi.

Du vet väl att:

 • 1 ton returpapper spar 16 träd
 • 1 kg plastförpackningar motsvarar energin i 1 kg olja
 • Det går åt 95 % mindre energi att återvinna aluminiumförpackningar jämfört med att använda jungfrulig råvara.
 • "Det vore ju skräp, om inte allt gick att återvinna"

För mer information, http://www.ragnsells.se.

January 06, 2022 in #Boende #Fastigheten | |