Slänger du matavfall i vanliga hushållssoporna? Varför inte prova att återvinna dina matrester till biobränsle?

I miljörummet/återvinningsrummet (soprummet!) finns hållare och papperspåsar avsedda för återvinning av matrester. Dessa slängs i särskilda kärl och återvinns till biobränsle som bland annat används av stadens bussar.

Återvinning matrester

Dessutom blir dina vanliga hushållssopor fräschare och du slipper läckande och illaluktande soppåsar.

November 15, 2016 in #Boende #Fastigheten | |