Information om avgiftshöjning för samtliga bostadsrätter

November 04, 2023 in #Boende | |

På grund av det rådande världsläget med stigande räntor och ökade driftskostnader har styrelsen, med rekommendation från Storholmen, beslutat om en avgiftshöjning på 5% från och med den 1 januari 2024.

Vår ambition är givetvis att hålla avgifterna låga och vi arbetar aktivt för att uppnå detta genom kontinuerlig granskning av föreningens kostnader och möjliga besparingar. Vi har exempelvis nyligen omförhandlat befintliga avtal och utforskar olika energieffektiva åtgärder.

Har du frågor kring detta, vänligen hör av dig till oss styrelsen@snoplogen.se

Hälsningar
Styrelsen

If you need the information in English, please contact styrelsen@snoplogen.se

November 04, 2023 in #Boende | |