Gasolgrill

October 04, 2016 in #Boende | |

Endast elgrill är tillåten på balkong. På uteplats kan i vissa fall även gasolgrill tillåtas. För att använda gasolgrill på uteplats fodras styrelsens tillstånd. Anvisningar som utfärdats av styrelsen, som krav på brandsläckare och läckagekontroll, måste följas. Önskar du använda gasolgrill vänligen fyll i nedanstående ansökan och lämna till styrelsen.

Ansökan om gasolgrill

October 04, 2016 in #Boende | |