Container för grovsopor

May 15, 2017 in #Aktuellt | |

Samfälligheten har beställt en container för grovsopor där alla boende kan slänga skrymmande, icke miljöfarliga grovsopor.

Containern står på plats vid vändplanen utanför Ada Nilssons gata 19 från fredag den 19 maj och hämtas måndagen den 22 maj.

Tänk på att inte slänga miljöfarligt avfall i containern. Om du är osäker - så läs instruktionerna på containern.

Conteiner för grovsopor

May 15, 2017 in #Aktuellt | |