Avflyttningsbesiktning

October 04, 2016 in #Boende #Mäklare | |

Ska du sälja din lägenhet? Då måste du informera styrelsen och DCE (fastighetsskötare) om detta minst två månader innan så att vi kan genomföra en besiktning av lägenheten. Denna görs för att säkerställa att inga renoveringar eller förändringar gjorts som påverkar lägenhetens funktion. Föreningen äger fastigheten och det innebär att vissa ändringar inte får göras utan föreningens/styrelsens godkännande. Det gäller t.ex. ingrepp i ventilation och borttagning av brandvarnare.

Du måste själv boka tid för avflyttningsbesiktning via föreningens fastighetsskötare.

Efter avflyttningsbesiktning skickar vår fastighetsskötare underlaget via Mail till Storholmen. Förhoppningsvis har då aktuell mäklare skickat in medlemsansökan gällande köparen. Efter det görs en ekonomisk kontroll och är den okej godkänner Storholmen köparen.

October 04, 2016 in #Boende #Mäklare | |