Avflyttningsbesiktning

October 04, 2016 in #Boende #Mäklare | |

Ska du sälja din lägenhet? Då måste du informera styrelsen om detta minst två månader innan så att vi kan genomföra en besiktning av lägenheten. Denna görs för att säkerställa att inga renoveringar eller förändringar gjorts som påverkar lägenhetens funktion. Föreningen äger fastigheten och det innebär att vissa ändringar inte får göras utan föreningens/styrelsens godkännande. Det gäller t.ex. ingrepp i ventilation och borttagning av brandvarnare. Styrelsen kommer inte att godkänna överlåtelsen till ny köpare innan besiktning är genomförd och godkänd.

Du måste själv boka tid för avflyttningsbesiktning via föreningens fastighetsskötare.

October 04, 2016 in #Boende #Mäklare | |