Andrahandsuthyrning

October 04, 2016 in #Boende | |

Du kan få tillstånd att hyra ut din lägenhet i andrahand upp till ett år med giltigt skäl (studier på annan ort, fängelse, samboende på försök). Vid andrahandsuthyning kommer föreningen att ta ut en avgift på 10% av ett prisbasbelopp (44 500 kr för år 2015).

Du måste ha styrelsens godkännande innan du hyr ut din bostad.

Om du önskar hyra ut din lägenhet i andrahand ska du fylla i blanketten "Ansökan om andrahandsuthyrning" nedan och lämna den i styrelsens brevlåda i port 13. Styrelsen skickar sedan in blanketten till Storholmen för vidare handläggning.

October 04, 2016 in #Boende | |